SDH Řečice:

Sbor dobrovolných hasičů Řečice

  • byl založen v roce 1892 (jako 5. nejstarší sbor v okrese),
  • v roce 1893 pořídil dvoupístovou ruční stříkačku pro koňský zápřah, která byla vyrobena firmou R.A.SMEKAL C.K. PRIVILEGOVANÁ TOVÁRNA NA STŘÍKAČKY, ČERPADLA A HASIČSKÉ NÁČINÍ V ČECHÁCH      U OLOMOUCE,
  • zajistil generální opravu stříkačky v roce 1926, kdy získala nynější podobu s nápisem LIPOVÁ ŘEČICE  1893-1926,
  • používal stříkačku až do roku 1969, kdy bylo pořízeno nové hasicí zařízení,
  • roku 2015 (po 122 letech) zajistil, ve spolupráci s obcí Volfířov, celkovou rekonstrukci (stále funkční) stříkačky,
  • oslovil Nadaci ČEZ, která poskytla dotaci 55 000 Kč, 15 000 Kč poskytla obec Volfířov,
  • svěřil rekonstrukci restaurátoru Janu Semerádovi a členům sboru     (Pavlu Kaucovi, Petru Kaucovi, Františku Smejkalovi a Jaroslavu Vojtěchovi),
  • děkuje obci Volfířov a Nadaci ČEZ za finanční pomoc, členům sboru za odvedenou práci na mosazném srdci stříkačky, panu J. Semerádovi za celkovou rekonstrukci, panu R. Kopečnému za přípravu projektu a paní Z. Svobodové za fotodokumentaci.